Company History

   

1830

Základy firmy se datují okolo roku 1830 kdy při slánské prádelně existovala slévárna a opravna strojů. Nedlouho po tomto datu vzniká zámečnická dílna fy Tedesco.

Vše je jako základ firmy Bolzano, Tedesco a spol. 

   

1872

Bohdan Bolzano zakládá společnost Bolzano, Tedesco a spol. , Strojírny, slévárna železa, kotlárnya továrna na drátěná lana se v budoucnu staly základem ČKD Slaný.

   

1873

První velký mezinárodní úspěch přišel již v tomto roce a to na světové výstavě ve Vídni.  Výrobky firmy dostaly vysoká vyznamenání a zlaté medaile. Sotva zrozený závod se proslavil skvělou prací rukou a mozků českých lidí po celém světě. Firma má 220 dělníků a 20 úředníků.

   

1879

Zástupci a ředitelé cukrovarů se osobně přesvědčí o výhodách nového patentu: difuséru s automatickým, hydraulickým uzavíráním vík. Tento patent přinesl velké uznání a skvělé obchody.   

   

1884

Po úmrtní zakladatele Bohdana Bolzana, přejímá firmu šef konstruktér Max Hirsch. Ten neměl však tolik finančních prostředku, že musel přijmout několik tichých společníků. Stačilo pár let a všechny vyplatil, stal se tak jediným majitelem. Vědom si skvělé pověsti podniku vedl jej dále pod stejným názvem Bolzano, Tedesco a spol. 

   

1891-1893

Byl zřízen tovární park a došlo k rozšíření strojírny. Jako pohonu používala strojírna parní stroje o výkonu 200 k a byla osvětlována jak elektricky, tak plynem. Ve firmě je zaměstnáno 700 lidí. Na jubilejní výstavě v roce 1891 se firma představuje vlastním pavilonem. V to to období se staví hráze podle mlýnského potoka, skladiště na koks a uhlí a váhy.

   

1896-1898

Stávka v tomto roce zasadila majiteli firmy těžké rány a způsobila značné finanční ztráty z nichž se již nevzpamatoval. V roce 1898 spáchal sebevraždu. Vdova po zesnulém Ing Hirschovi prodává továrnu akciové společnosti dř. Breitfeld, Daněk a spol., která vlastní již továrny v Praze, Blansku a Ústí nad Labem. V té době akcie společnosti dávají na burze výnos 6 % ročně. „Bolzanka“ zaměstnává 859 lidí.

   

1906

Velmi významný je tento rok kdy došlo v rozvoji továrny k rozhodnému kroku. Centrum podniku bylo přesunuto z dolního závodu na pozemky ležící jižně od továrny a dráhy Prahy-Most., kde začala výstavba kotlárny, elektrárny, kancelářských budov a vlečky. Stavba byla dokončena v roce 1907, hlavní budova měří přes 3000 m2.

   

1910

Bylo započato s výstavbou obráběcího oddělení a montážní haly pro výrobu lokomotiv. Budova montáže vybavená 80 tunovým jeřábem svými rozměry vyhovovala stavbě i nejtěžších lokomotiv. Po dvojím přestavování byla lokomotivka dostavěna roku 1911.

   

1912-1916

Roku 1912 ze závodu vyjíždí první lokomotivy, z toho 6 ks objednáno vládou. Slánská lokomotivka uspěla při tendru na 30 lokomotiv pro rakouské státní dráhy pro těžké nákladní vlaky. Přístavba oddělení pro montáž lokomotiv si vyžádala rozšíření elektrárny, postavení dalšího kotle a stavbu chladící věže. Začaly se používat první pneumatické stroje.

   

1921

Rychlý poválečný rozmach je zřejmý z dalšího rozšíření výroby kdy společnost dodávala mnoho zařízení do všech odvětví. Rozmanitost výrobků předčila předválečný výrobní program.

   

1925

Byla zřízena nová provozovna na výrobu drátěných lan, upravena byla i mechanická dílna. Velmi nešťastné rozhodnutí bylo zrušit slánskou slévárnu. Podnik tak ztratil svou materiální základnu a stal se závislým na dodávkách šedé litiny z jiných závodů.

   

1927

Dochází ke sloučení s firmou Českomoravská-Kolben, akc na nový mnohem větší podnik a to Českomoravská-Kolben-Daněk, akciová společnost. Společnost má nyní 6 výrobních závodů. Sloučením a novou emisí akcii stoupne jistina z 16 milionů na 25 miliony Kč.  

   

1928

Bylo započato s výstavbou nové mostárny o podlahové ploše 9000 m2, kde byla soustředěna výroba ocelových konstrukcí mostů, jeřábů a vodních staveb celého koncernu ČKD.

   

1932-1935

Těžká léta hospodářské krize tíživě dolehla na slánský závod. Práce byla omezena na minimum a koncern uvažoval o likvidaci „Daňkovky“, která tehdy zaměstnávala jen 150 dělníků.  Za těchto okolností přestal existovat slánský podnik jako samostatný hospodářský celek. Stal se součástí libeňské strojírny s kterou měl původně stejný výrobní program.

   

1936-1940

Po roce 1935 dochází k probouzení továrny k životu. Rozšiřuje se výroba ocelových konstrukcí mostů, jeřábů, všeobecného strojírenství hornických zařízení a cukrovarnických strojů pro potřebu tuzemskou i pro export do Persie a Indie. K dosavadnímu výrobnímu programu přistupuje výroba speciálních silničních vozidel jako jsou, kropící, zametací a popelářská auta. Stavba unikátního celo svařovaného mostu pře Labe do Mělníka řadí toto dílo k málo podobným v Evropě.

   

1940-1945

V období dobré zaměstnanosti zastihuje továrnu druhá světová válka. 1.10.1940 dochází ke změně názvu na Českomoravské strojírny akciová společnost.  Do provozu se stěhuje mírová výroba, tato idyla však končí po vítězství rudé armády severně od Stalingradu, kdy byla továrna zapojena do válečné nacistické výroby.

   

1945-1947

Dekretem presidente republiky ze dne 24.října 1945 o znárodnění průmyslových podniků stává se ČKD státním podnikem.  1.ledna 1947 se stala ČKD samostatným výrobním programem:

  • Silniční stroje
  • Jeřáby a vodní stavby
  • Lžícový rypadla
  • Hornická zařízení
  • Zařízení pro cukrovary
  • Ocelové konstrukce

Jako jeden z prvních závodů v osvobozené ČR se podílel na exportu do SSSR.

   

1950-1960

1.1.1950 se závod stal samostatným podnikem v rámci Československý závodů těžkého strojírenství.

Při další reorganizaci byla vytvořena jednotka ČKD Praha a slánská továrna byla začleněna jako ČKD Švermovy závody Slaný. Počátkem tohoto období byla postavena nová hala pro montáž rypadlových vozidel. Tato hala o ploše 6000 m2 umožnila zvýšit výrobu na 210 ks ročně.

   

1960-1970

I v těchto letech byl postupně vylepšován prostor jak ve výrobní i nevýrobní oblasti.  Došlo k rekonstrukci a rozšíření lakovny, skladu hořlavin. Byl vybudován třípodlažní sociální přístavek u haly mostárny, který zlepšil pracovní a sociální prostředí zaměstnanců.

   

1970-1989

Bylo vybudováno servisní středisko, které přispělo ke zvýšení kvality těchto služeb. Byla postavena menší výrobní hala o rozloze 4500 m2. Tato hala byla uveden do provozu v roce 1982 a umožnila tak soustředit výrobu rámů a výložníků pro jeřáby. Nová autodílna byla v roce 1985 zařízena v dolní části výrobního areálu.

   

1990-2000

Po pádu socialistického režimu dochází k rozdělení závodu na více subjektů. Část, která zůstává v rukou ČKD Slaný, a.s. se později prodává norské společnosti Harding. Vyrábějí se zde speciální zařízení pro těžební a lodní průmysl.

   

2015 a dále

V roce 2015 tuto společnost přebírá od norského vlastníka skupina českých investorů a navazuje tím na historii českého strojírenství v rukou českého kapitálu. Jméno nové společnosti odkazuje na historii i místní příslušnost – SALTEN s.r.o. 

Why SALTEN products are the first choice
for you

Engineering and Prototyping
Our Engineering and Prototyping Department works every day in a real production environment. This means we can optimise the journey from design through to a functional end product.

Flexibility
Our lean organization, project teams and process management tools give us an unparalleled opportunity to respond flexibly to our customers' needs. This reduces costs on both sides.

Range of Production
We offer not just welded structures but also hydraulic and pneumatic components together with electrical installation, actuators and the programming of operator controls. The entire product is manufactured in our factory.

Production Experience
The highly challenging projects we have undertaken over the last decade have further strengthened the traditional craftsmanship that has been at the core of our business throughout its history.

We are Close to Everywhere
The excellent geographic location of our company means we can offer our European customers the ability to meet us in our premises and be back home within the same working day.

Testing and Certification
We do not strive to be just suppliers of finished products. Our goal is to provide our customers with complete and proven solutions that work and that are ready to operate.

Certificates of Quality

Full article

Contact Us

info@salten.cz +420 312 515 111    

© 2020 SALTEN s.r.o., all rights reserved