O společnosti

Firma SALTEN s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností založenou v roce 2001. Do roku 2011 se společnost jmenovala UMOE SCHAT-HARDING, poté HARDING SAFETY Czech a od roku 2015 nese název SALTEN. Přestože historie společnosti je relativně krátká, přímo navazuje na tradici závodu ve Slaném, sahající do 19. století. Vlastníkem je česká finanční skupina LICEHAMR & partners corporate group a rakouská společnost Bohemia Holding. 

Hlavním výrobním programem jsou zejména:

  • Jeřáby a manipulátory  
  • Zařízení pro podmořský provoz
  • Strojní vybavení na paluby lodí
  • Stavební a těžební stroje
  • Tlakové nádoby
  • Speciální konstrukce

Na začátku historie závodu ve Slaném byla již v roce 1872 založena firma Bolzano, Tedesco a spol. více o historii zde.

V současné době je společnost SALTEN s.r.o. moderní strojírenskou firmou, schopnou plnit náročné požadavky zákazníků z hlediska kvality a termínů. O tom svědčí i dlouholetá spolupráce s nadnárodními společnostmi vyvíjející a dodávající technologie pro podmořský průzkum a těžbu z mořského dna. Společnost dodává vysoce kvalitní zařízení i pro náročná pracovní prostředí na palubách lodí a offshore plošinách.

Na realizaci záměrů a poskytování služeb má společnost SALTEN s.r.o. k dispozici více než 200 zaměstnanců. Finančně stabilní společnost v rukou českých investorů si může dovolit pružné a rychlé rozhodování při řešení nestandartních projektů. Podporujeme zejména investice do moderních technologií, které urychlují a zlepšují kvalitu výroby, včetně školení personálu a kvalifikovaný servis.

Na výrobní ploše více než 112 000 m2 máme dostatečné kapacity výroby pro plnění náročných požadavků našich zákazníků z různých průmyslových odvětví. Kvalita přípravy výroby, vlastní výroby a souvisejících služeb včetně testování a certifikace výrobků je neustále kontrolována a zlepšována. Vývojové a technologické možnosti společnosti jsou schopny naplnit a mnohdy překonat náročné požadavky našich zákazníků v tak náročných odvětvích jako je offshore.

Díky technické vyspělosti, preciznosti výroby a inovativním řešením představuje strojní zařízení firmy SALTEN nejvyšší kvalitu ve svém oboru. Našimi partnery v oblasti vývoje nových zařízení jsou přední producenti průmyslových zařízení, soustředěni v nadnárodních uskupeních. Tímto je zajištěno spojení cenných praktických zkušeností, engineeringu a těch nejnovějších poznatků z oblasti konstrukce a výroby strojních zařízení. Tvůrčí a inovační potenciál společnosti se rozvíjí i při přípravě a realizaci velkých a dlouhodobých projektů našich klientů.

Naše technická řešení jak v oblasti návrhu a způsobu výroby, tak v oblasti dlouhodobého udržení kvality produkce těží z obrovské konkurenční výhody, vyplývající z každodenní výměny poznatků mezi vývojovým a výrobním oddělením. Jen tímto způsobem můžeme nově nabyté poznatky při reálné výrobě promítnout neprodleně zpět do návrhu výrobku a obráceně. To vše o to efektivněji, čím více se nám daří do tohoto způsobu kontinuálního zlepšování zahrnout i naše zákazníky.

Realizace výpočtových a konstrukčních prací zajistí dosažení základní funkcionality nových strojů. Nezbytným prvkem pro komplexní optimalizaci produktu je průmyslový design. Ten se promítá nejen ve zvoleném konstrukčním a tvarovém řešení, ale ovlivňuje rovněž zásadním způsobem univerzálnost použitých komponentů, dopad výroby na životní prostředí, skladovatelnost a přepravu dílců, úsporu materiálu, balení a další prvky, které při běžném úhlu pohledu nejsou řešeny. Tato spirála se uzavírá pouze tehdy, je-li zabezpečena fungující zpětná vazba se zákazníkem přinášející do rukou vývojářů podněty pro neustálé zlepšování.

Principy konstrukce, kontinuálního vývoje a výroby představují zásady, jejichž důsledné dodržování je hlavní prioritou firmy.

Proč byste měli chtít
výrobky od nás

Technický servis a prototyping
Technické a technologické oddělení a jeho každodenní fungování ve výrobním prostředí nám umožňuje optimalizovat cestu od návrhu k funkčnímu výrobku.

Flexibilita
Štíhlá organizace, projektové týmy a nástroje procesního řízení nám dávají unikátní možnost pružně reagovat na potřeby našich zákazníků. Tím šetříme náklady na obou stranách.

Rozsah výroby
Ke svařovaným konstrukcím přidáváme hydraulické a pneumatické komponenty spolu s elektrickou instalací, pohony a programováním řídících prvků. Celé zařízení vzniká v našem závodě.

Výrobní zkušenosti
Vysoce náročné projekty za poslední desetiletí ještě více umocnily řemeslnou zručnost, která firmu po celou její historii vždy zdobila.

Jsme blízko odkudkoli
Výborná geografická poloha firmy dává našim zákazníkům z Evropy skvělou možnost dostat se k nám na jednání a zpět v rámci jednoho pracovního dne.

Testování a certifikace
Nechceme být pouhými dodavateli polotovarů, naším cílem je dodávat zákazníkům kompletní funkční a ověřená zařízení schopna provozu.

Podívejte se na certifikáty kvality, kterými naše společnost disponuje.

Certifikáty

Rychlý kontakt

info@salten.cz +420 312 515 111    

© 2019 SALTEN s.r.o., všechna práva vyhrazena